กาแฟเปรี้ยว ดีหรือไม่ดี?

Blog

กาแฟเปรี้ยว ดีหรือไม่ดี?

กาแฟเปรี้ยว ดีหรือไม่ดี?
ทำไมบางคนชอบ บางคนไม่ชอบ
….
Acidity หรือกรดเปรี้ยวในกาแฟมีที่มาจาก 4 เหตุผลด้วยกัน

1. สายพันธุ์/การเพาะปลูก/การเจริญเติบโต ซึ่งหมายรวมถึง แหล่งที่ปลูก(ดิน+แร่ธาตุ), อุณหภูมิ, ลักษณะความลาดเอียงของพื้นที่ในการรับแดด รับฝน, ปริมาณน้ำฝน และความชื้น
กาแฟเป็นผลไม้ใบเขียว ที่รับพลังงานมาจากแสงอาทิตย์ กระบวนการสังเคราะห์แสงนี้สร้างน้ำตาลที่ชื่อว่าซูโครส (Sucrose) ซูโครสคือน้ำตาลโมเลกุลคู่ ซึ่งจะต้องแตกตัวเป็นโมเลกุลเดี่ยวเสียก่อน ในการเป็นวัตถุดิบให้เซลล์ใช้หายใจ และน้ำตาลที่หลงเหลืออยู่จากกระบวนการหายใจของเซลล์นี้ จะย่อยสลายเป็นกรดเปรี้ยวเมื่อสารกาแฟถูกคั่ว

2. กระบวนการแปรรูปหรือ Processing
– Washed / Wet process กรดเปรี้ยวสูงสุด
– Natural / Dry กรดเปรี้ยวลดลงมา
– Honey / Pulped Natural กรดเปรี้ยวน้อยสุด

3. กระบวนการและวิธีการคั่วกาแฟ

4. เทคนิคการชงกาแฟ

Acidity ที่เรามักพบตอนดื่มกาแฟ มีทั้งที่พบได้เหมือนผลไม้ทั่วๆ ไป ดื่มแล้วสดชื่น ชุ่มคอ เช่น
-ผลไม้ตระกูลส้ม, มะนาว, ผลไม้เมืองร้อน, ผลไม้ตระกูลเบอรี่ พวกนี้นับเป็น Citric acid
-ผลไม้เม็ดแข็ง, แอ๊ปเปิ้ลเขียว, องุ่นเขียว พวกนี้นับเป็น Malic acid
-องุ่นแดง ผลไม้เมืองร้อนบางประเภท พวกนี้นับเป็น Tartaric acid
ส่วน Acidity ที่ไม่ได้เกิดตามธรรมชาติ แต่เกิดจากการหมักระหว่างการแปรรูปที่ไม่ดีพอ เช่น Acetic หรือ Lactic เหล่านี้ นับเป็นกรดเปรี้ยวด้อยคุณภาพ ยิ่งถ้าใกล้กับคำว่าบูดเบ่า ยิ่งไม่น่าพึงประสงค์

สรุปได้ว่า “กาแฟมันต้องเปรี้ยว” และนี่คือตัวอย่างกรดเปรี้ยวที่ว่าดี หรือไม่ดี เพราะฉะนั้นกรดเปรี้ยวในกาแฟจึงเป็นส่วนสำคัญมาก หากใครเคยแข่งขันชงกาแฟ หรือเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ จะจำได้ดีว่าคะแนนที่ต้องคูณเป็นสองเท่าคือ Acidity, Body และ Balance

ส่วนเพื่อนๆ ที่ไม่นิยมดื่มกาแฟเปรี้ยว เราสามารถเลือกหรือปรับรูปแบบการคั่ว การชงได้ครับ

Please follow and like us:
error0
By Panbeans
MENU