กาแฟ บุรุนดี (Burundi Coffee)

Blog

กาแฟ บุรุนดี (Burundi Coffee)

กาแฟมาถึงประเทศบุรุนดีในยุค ค.ศ. 1920 ภายใต้การปกครองของเบลเยี่ยม และตั้งแต่ปี 1933 ชาวไร่ทุกคนก็ถูกบังคับให้ปลูกกาแฟอย่างน้อยคนละ 50  ต้น แล้วเมื่อบุรุนดีได้รับอิสระภาพในปี 1962 การผลิตกาแฟก็ถูกแปรรูปให้เอกชนทำ แต่ว่าแปรรูปได้ไม่นานก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตกาแฟไปเป็นของรัฐอีกครั้ง เนื่องจากปัญหาด้านการเมือง แต่ตั้งแค่ปี 1991 เป็นต้นมา กาแฟก็เริ่มกลับไปสู่ภาคเอกชนอย่างช้าๆ

การปลูกกาแฟเริ่มกลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง แต่สงครามภายในประเทศก็ทำให้อุตสาหกรรมกาแฟทรุดลงไปอีกในปี 1993 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีความพยายามในการเพิ่มผลผลิตและคุณค่าของกาแฟของบุรุนดีมาตลอด ซึ่งการลงทุนนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เนื่องจากการขัดแย้งภายในประเทศอย่างยาวนานนั้นได้ทำลายเศรษฐกิจของประเทศไปเกือบหมด ในปี 2011 บุรุนดีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีรายได้ต่อหัวน้อยที่สุดในโลก ซึ่งชาวบุรุนดีกว่า 90% นั้นต้องพึ่งพาการปลูกผักด้วยตัวเองเพื่อการยังชีพ และการส่งออกกาแฟและชาก็เป็นรายได้ของประเทศกว่า 90% เลยทีเดียว อย่างไรก็ตามผลผลิตกาแฟก็กำลังฟื้นกลับมา และยังมีความหวัง แม้ว่ามันยังเทียบไม่ได้กับผลผลิตในช่วงต้นยุค 1980 ก็ตาม ด้วยครอบครัวเกษตรกรที่พึ่งพาการปลูกกาแฟ การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ได้ราคาที่ดีขึ้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ว่าผู้คนต่างยังกังวลเกี่ยวกับความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ

ภูมิประเทศของบุรุนดีนั้นเหมาะสำหรับปลูกกาแฟ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาซึ่งมีความสูงและสภาพอากาศเหมาะสมกับการปลูกกาแฟ บุรุนดียังไม่มีไร่กาแฟขนาดใหญ่ แต่กาแฟจะปลูกโดยเกษตรกรรายย่อยแทน หลายปีที่ผ่านมานี้เกษตรกรรายย่อยเหล่านี้เริ่มมีการจัดการอย่างเป็นระเบียบมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะปลูกไร่กาแฟกันรอบๆสถานีล้างกาแฟที่มีอยู่ 160 สถานีทั่วประเทศ กว่า 2 ใน 3 ของสถานีเหล่านี้เป็นสถานีของรัฐบาล ส่วนที่เหลือเป็นของเอกชน ซึ่งแต่ละสถานีจะมีเกษตรกรตั้งแต่ไม่กี่ร้อยจนถึงหลักสองพันมาขายกาแฟให้

ในเขตๆหนึ่ง สถานีเหล่านี้จะรวมกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่า SOGESTALs (Societes de Gestion des Stations de Lavage) ซึ่งเป็กลุ่มสถานีล้างกาแฟที่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มเหล่านี้เองที่เป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผ่านการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นในแต่ละเขตของตัวเอง

กาแฟที่ดีที่สุดในบุรุนดี เป็นกาแฟสายพันธ์ุเบอร์บอนแบบ Fully-Washed แม้ว่าจะมีการปลูกสายพันธุ์อื่นด้วยก็ตาม กาแฟของบุรุนดีมีความคล้ายคลึงกับกาแฟรวันดา โดยทั้งสองประเทศมีความสูงเท่าๆกันและยังเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และทำให้มีปัญหาการส่งออกเมล็ดกาแฟดิบไปยังประเทศผู้บริโภคในสภาพดี

» การสืบค้นย้อนกลับ (TRACEABILITY) «

กาแฟจากสถานีล้างในกลุ่ม SOGESTALs จะถูกผสมรวมกัน และกาแฟส่วนใหญ่ที่ส่งออกจากบุรุนดีจะสามารถย้อนไปได้ถึงกลุ่ม SOGESTALs เท่านั้น หรือพูดง่ายๆคือแหล่งพื้นที่ปลูกกว้างๆ

ในปี 2008 บุรุนดีเริ่มหันไปหากาแฟชนิดพิเศษและเริ่มเกิดการซื้อขายโดยตรงสืบย้อนกลับไปยังแหล่งปลูกได้มากขึ้น ต่อมาในปี 2011 ก็มีการจัดการแข่งขันคุณภาพกาแฟชื่อ Prestige Cup ซึ่งเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่การแข่งขัน Cup of Excellence อันโด่งดัง กาแฟแต่ละล็อทจากแต่ละสถานีจะถูกจัดอันดับคุณภาพ และนำไปประมูลขายพร้อมความสามารถในการสืบค้นย้อนกลับได้ นี่หมายความว่าเราจะได้เห็นกาแฟที่น่าสนใจจากบุรุนดีมากขึ้นในอนาคตและมันมีศักยภาพด้านคุณภาพ

» โปรไฟล์รสชาติ «

กาแฟคุณภาพดีจากบุรุนดี มีความซับซ้อนในรสชาติของผลไม้และเบอร์รี่ และมีความฉ่ำมาก

» พื้นที่ปลูกกาแฟ «

ประชากร : 8,749,000 คน
ความจุกระสอบขนาด 60 กก.
ในปี 2013 : 167,000 กระสอบ

บุรุนดีเป็นประเทศขนาดเล็กจนมันไม่มีพื้นที่ปลูกเป็นเอกลักษณ์ กาแฟจะถูกปลูกทั่วประเทศตราบที่พื่นที่และความสูงเหมาะสม บุรุนดีจะแยกออกเป็นจังหวัดต่างๆ และไร่กาแฟก็จะกระจายกันอยู่รอบๆของสถานีล้างกาแฟ (โรงสีเปียก)

BUBANZA
จังหวัดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของบุรุนดี

ความสูง : เฉลี่ย 1,350 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : เมษายน – กรกฎาคม
สายพันธุ์ : Bourbon, Jackson, Mibrizi และ SL บางส่วน

BUJUMBURA RURAL
จังหวัดทางตะวันตกของบุรุนดี

ความสูง : เฉลี่ย 1,400 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : เมษายน – กรกฎาคม
สายพันธุ์ : Bourbon, Jackson, Mibrizi และ SL บางส่วน

BURURI
จังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้ของบุรุนดีที่มีอุทยานแห่งชาติอยู่ถึงสามอุทยาน

ความสูง : เฉลี่ย 1,550 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : เมษายน – กรกฎาคม
สายพันธุ์ : Bourbon, Jackson, Mibrizi และ SL บางส่วน

CIBITOKE
จังหวัดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือสุดของบุรุนดี มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

ความสูง : เฉลี่ย 1,450 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : เมษายน – กรกฎาคม
สายพันธุ์ : Bourbon, Jackson, Mibrizi และ SL บางส่วน

GITEGA
จังหวัดทางตอนกลางของบุรุนดีนี้ มีหนึ่งในสองโรงสีแห้งของรัฐบาลที่ใช้สำหรับการเตรียมเมล็ดกาแฟ และควบคุมคุณภาพสุดท้ายก่อนส่งออก

ความสูง : เฉลี่ย 1,450 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : เมษายน – กรกฎาคม
สายพันธุ์ : Bourbon, Jackson, Mibrizi และ SL บางส่วน

KARUZI
จังหวัดทางทิศตะวันตกของตอนกลางบุรุนดี

ความสูง : เฉลี่ย 1,600 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : เมษายน – กรกฎาคม
สายพันธุ์ : Bourbon, Jackson, Mibrizi และ SL บางส่วน

KAYANZA
จังหวัดทางตอนเหนือของบุรุนดี มีชายแดนติดกับรวันดา และมีจำนวนสถานีล้างกาแฟมากเป็นอันดับสอง

ความสูง : เฉลี่ย 1,700 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : เมษายน – กรกฎาคม
สายพันธุ์ : Bourbon, Jackson, Mibrizi และ SL บางส่วน

KIRUNDO
จังหวัดทางเหนือสุดของบุรุนดี

ความสูง : เฉลี่ย 1,500 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : เมษายน – กรกฎาคม
สายพันธุ์ : Bourbon, Jackson, Mibrizi และ SL บางส่วน

MAKAMBA
หนึ่งในจังหวัดใต้สุดของบุรุนดี

ความสูง : เฉลี่ย 1,550 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : เมษายน – กรกฎาคม
สายพันธุ์ : Bourbon, Jackson, Mibrizi และ SL บางส่วน

MURAMVYA
จังหวัดเล็กๆทางตอนกลางของบุรุนดี

ความสูง : เฉลี่ย 1,8000 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : เมษายน – กรกฎาคม
สายพันธุ์ : Bourbon, Jackson, Mibrizi และ SL บางส่วน

MUYINGA
จังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือของบุรุนดี มีชายแดนติดกับแทนซาเนีย

ความสูง : เฉลี่ย 1,600 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : เมษายน – กรกฎาคม
สายพันธุ์ : Bourbon, Jackson, Mibrizi และ SL บางส่วน

MWARO
จังหวัดเล็กๆทางตอนกลางของบุรุนดี

ความสูง : เฉลี่ย 1,700 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : เมษายน – กรกฎาคม
สายพันธุ์ : Bourbon, Jackson, Mibrizi และ SL บางส่วน

NGOZI
จังหวัดทางตอนเหนือของบุรุนดี มีการปลูกกาแฟมากที่สุดในประเทศ และมีสถานีล้างกาแฟ 25% ของสถานีทั้งหมดในประเทศ

ความสูง : เฉลี่ย 1,650 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : เมษายน – กรกฎาคม
สายพันธุ์ : Bourbon, Jackson, Mibrizi และ SL บางส่วน

RUTANA
จังหวัดทางตอนใต้ของบุรุนดีและทางตะวันตกของ Mount Kizki โดยมีสถานีล้างแฟเพียงสถานีเดียว

ความสูง : เฉลี่ย 1,550 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : เมษายน – กรกฎาคม
สายพันธุ์ : Bourbon, Jackson, Mibrizi และ SL บางส่วน

ที่มา : หนังสือ THE WORLD ATLAS OF COFEE BY JAMES HOFFMANN

Please follow and like us:
error0
By Panbeans
MENU