ศัพท์น่ารู้ เกี่ยวกับกาแฟ

Blog

ศัพท์น่ารู้ เกี่ยวกับกาแฟ

 • ARABICA (อาราบิก้า) เป็นชื่อที่ย่อมาจาก Coffea Arabica และเป็นสายพันธุ์กาแฟที่ปลูกกันมากที่สุด เป็นสายพันธุ์ที่ดีกว่าโรบัสต้า ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกกันมาก
 • AROMATIC COMPOUND (องค์ประกอบที่มีกลิ่นหอม) องค์ประกอบทางเคมีในกาแฟที่ให้กลิ่นเมื่อบดหรือชง
 • BLOOM (บาน) การเทน้ำลงเล็กน้อยลงบนกาแฟเมื่อเริ่มชงกาแฟแบบ Pour-Over เพื่อเริ่มการสกัดนั้นเรียกว่า ‘Bloom’ เพราะกาแฟจะบวมออกเมื่อมันเปียก
 • BREW RATIO (สัดส่วนการชง) สัดส่วนระหว่างปริมาณกาแฟบดและปริมาณน้ำที่ชง
 • BREW TIME (ระยะเวลาการชง) ระยะเวลาทั้งหมดที่น้ำสัมผัสกับกาแฟตอนที่ชง
 • BURR GRINDER (เครื่องบดแบบฟันบด) เครื่องบดกาแฟที่มีจานคมๆสองจานที่มักทำจากโลหะและสามารถปรับขนาดของกาแฟบดได้
 • C – PRICE ราคากาแฟโภคภัณฑ์ที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นราคาพื้นฐานสำหรับกาแฟ
 • CHERRY (ผลกาแฟ) ผลของต้นกาแฟจะเรียกว่าเชอร์รี่หรือเบอร์รี่ และเมล็ด 2 เมล็ดในผลกาแฟก็คือเมล็ดกาแฟ
 • COFFEE BERRY BORER (แมลงเจาะผลกาแฟ) แมลงศัตรูต้นกาแฟที่เจาะผลกาแฟเข้าไปกินเมล็ดด้านใน
 • COMMODITY COFFEE (กาแฟโภคภัณฑ์) กาแฟที่ไมมีมูลค่าด้านคุณภาพ และไม่ให้ความสำคัญกับการสืบค้นย้อนกลับหรือไม่สามารถสืบย้อนแหล่งปลูกได้เลย
 • COOPERATIVE (สหกรณ์) กลุ่มเกษตรกรที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ร่วม
 • CREMA (ครีม่า) ชั้นฟองโฟมสีน้ำตาลบนเอสเพรสโซที่เกิดจากการชงเครื่องดื่มด้วยแรงดันสูง
 • CUP OF EXCELLENCE (การแข่งขัน) โครงการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อหาประเมินและจัดลำดับกาแฟคุณภาพที่ผลิตในประเทศที่จัดการแข่งขันและขายกาแฟที่ชนะการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์
 • CUP QUALITY (คุณภาพ / คุณลักษณะในแก้ว) รสชาติและองค์ประกอบที่ดีที่ผสมผสานกันออกมาเป็นกาแฟแต่ละตัว
 • CUPPING (การชิมกาแฟ) ขั้นตอนการชง ดม และชิมกาแฟที่นักชิมมืออาชีพในอุตสาหกรรมกาแฟใช้
 • DARK ROAST (กาแฟคั่วเข้ม) กาแฟที่คั่วนานจนเมล็ดกาแฟมีสีน้ำตาลเข้มและมีผิวมัน
 • DEFECT (จุดบกพร่อง) จุดเสียในเมล็ดกาแฟที่ทำให้เกิดรสชาติที่ไม่น่าอภิรมย์
 • DIALING IN (การปรับระดับการบด) ขั้นตตอนการปรับเครื่องบดกาแฟสำหรับเอสเพรสโซ จนกว่ากาแฟที่ได้มีรสชาติดีและสกัดออกมาดี
 • DRY MILL (โรงสีแห้ง) สถานที่สำหรับนำกาแฟกะลาไปสีกะลาออก คัด และคัดเกรดก่อนส่งออก
 • DRY PROCESS ขั้นตอนการแปรรูปกาแฟหลังเก็บเกี่ยว โดยนำผลกาแฟทั้งลูกไปตากแห้งก่อนนำไปบอกเพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟด้านใน
 • EXTRACTION (การสกัด) ขั้นตอนการชงกาแฟโดยจะมีกาแฟบดบางส่วนละลายเข้าไปในน้ำด้วย
 • FAIR TRADE MOVEMENT (ขบวนการส่งเสริมการค้าอย่างเป็นธรรม) กลุ่มองค์กรที่กำลังหาวิธีรับรองและให้รางวัลแก่สหกรณ์ผู้ผลิตกาแฟด้วยการรับประกันเงินพิเศษและราคาขั้นต่ำ

 • FAST ROAST (คั่วเร็ว) เทคนิคการคั่วกาแฟอย่างรวดเร็วและเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการผลิตกาแฟสำเร็จรูป ซึ่งการคั่วเร็วมักใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาที
 • FULLY WASHED ขั้นตอนการแปรรูปหลังเก็บเกี่ยว โดยเมล็ดกาแฟจะถูกบีบออกจากผลก่อนนำไปหมัก ล้างให้สะอาด และตากแห้ง
 • GILING BASAH ขั้นตอนการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวที่เห็นได้บ่อยในอินโดนีเซียโดยเมล็ดกาแฟจะถูกสีเอากะลาออกในตอนที่ยังมีความชื้นสูงก่อนนำไปตากแห้ง นี่ทำให้เกิดคุณลักษณะรสชาติที่คล้ายดิน
 • GREEN COFFEE (เมล็ดกาแฟดิบ/สารกาแฟ) ศัพท์ที่ใช้เรียกกาแฟดิบและเป็นรูปแบบของกาแฟที่ใช้ซื้อขายกันทั่วโลก
 • GRIND SIZE (ระดับการบด) ขนาดของกาแฟที่บดออกมายิ่งละเอียดหรือเล็กมากเท่าไรก็ยิ่งง่ายที่จะสกัดรสชาติออกมาเท่านั้น
 • HEIRLOOM VARIETIES (สายพันธุ์ดั้งเดิม) ศัพท์ที่ใช้เรียกสายพันธุ์กาแฟที่ปลูกมาเป้นเวลานานจนกลายเป้นสายพันธุ์ท้องถิ่นไป
 • HONEY PROCESS ขั้นตอนการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวที่คล้ายกันกับ Pulped Natural Process โดยเมล็ดกาแฟจะถูกบีบออกจากผลแต่ยังคงมีเนื้อกาแฟอยู่บ้างเมื่อนำไปตากแห้ง
 • IN REPOSO (พักเมล็ดกาแฟ) ระยะเวลาที่เก็บรักษาเมล็ดกาแฟไว้ในกะลาก่อนที่จะนำไปสีกะลาออก คัดเกรด และส่งออก โดยขั้นตอนนี้มีความสำคัยทำให้ระดับความชื้นในเมล็ดกาแฟคงที่
 • INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT ระดับโควต้าระหว่างประเทศผู้ผลิตกาแฟหลายประเทศ และประเทศผู้นำเข้ากาแฟบางประเทศ เพื่อป้องกันความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกและทำให้ราคากาแฟมีความมั่นคง โดยสัญญานี้ตกลงกันครั้งแรกในปี 1962
 • LATTE ART (ลาเต้อาร์ท) ลวดลายที่เกิดจากการเทนมที่ตีเป็นโฟมลงในเสเพรสโซอย่างระมัดระวัง
 • LEAF RUST (ราสนิม) เชื้อราสีส้ม/น้ำตาลที่โจมตีใบของต้นกาแฟและทำให้ต้นกาแฟตายในที่สุด
 • LIGHT ROAST (คั่วอ่อน) กาแฟที่คั่วในวิธีที่ช่วยรักษาความเปรี้ยวและรสผลไม้ของกาแฟไว้ โดยเมล็ดกาแฟจะมีสีน้ำตาลอ่อน
 • LOT (ล็อท) กาแฟปริมาณหนึ่งที่ผ่านขั้นตอนการคัดวิธีใดวิธีหนึ่งมาแล้ว
 • MICROFOAM (ไมโครโฟม) ฟองโฟมละเอียดที่เกิดขึ้นเมื่อสตีมนมได้ดี
 • MICRO – LOT (ไมโครล็อท) กาแฟล็อทเล็กโดยปกติจะมีปริมาณ 10 กระสอบ (กระสอบขนาด 60 กก. หรือ 69 กก. / 132 หรือ 152 ปอนด์)หรือน้อยกว่า โดยมักเป็นกาแฟที่เฉพาะเจาะจงจากไร่หนึ่งหรือกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มหนึ่ง
 • MIEL PROCESS เก็บผลเชอร์รี่ปอกเปลือกและเนื้อ (Pulp) ได้เป็น ‘กาแฟกะลาที่ยังมีเมือก’ นำไปตาก (จากนั้นจะได้กาแฟกะลา(แห้ง)’ แล้วจึงนำมาเข้าเครื่องสีกะลา ได้เป็น ‘กาแฟสาร’)
 • MONSOONING เมล็ดกาแฟที่เก็บเกี่ยวมาต้องเผชิญกับฝนมรสุมนาน 3-4 เดือนตามชายฝั่ง Malabar Coast ของอินเดียและทำให้สูญเสียความเปรี้ยวไป
 • MOUTHFEEL (สัมผัสในปาก) ศัพท์ที่ไว้ใช้อธิบายสัมผัสของกาแฟเมื่อดื่มมันเข้าไป โดยมันมีตั้งแต่เบามากและคล้ายชาจนไปถึงเข้มข้นของมัน
 • NATURAL PROCESS ขั้นตอนการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว โดยผลกาแฟจะถูกตากแห้งกลางแจ้งอย่างประณีตจนทั้งผลแห้งดี
 • OVEREXTRACTION (การสกัดมากเกิน) การสกัดองค์ประกอบที่ละลายน้ำได้ออกมามากเกินปริมาณที่ต้องการในตอนที่ชงกาแฟ ทำให้กาแฟที่ได้มีรสขม สาก และไม่น่าอภิรมย์
 • PARCHMENT (กะลากาแฟ) เยื่อบางๆที่ปกป้องเมล็ดกาแฟและจะสีออกก่อนกาแฟจะถูกนำไปส่งออก
 • PARCHMENT COFFEE (กาแฟกะลา) เมล็ดกาแฟที่เก็บเกี่ยวและแปรรูปแล้วแต่ยังมีเยื่อบางๆรอบเมล็ดอยู่ โดยเยื่อหุ้มนี้ช่วยปกป้องไม่ให้คุณภาพกาแฟลดลงก่อนถึงเวลาส่งออก
 • PEABERRY (พีเบอร์รี่) ศัพท์ที่ใช้เรียกผลกาแฟที่มีเมล็ดด้านในเพียงหนึ่งเมล็ดแทนที่จะมีสองเมล็ด
 • POTAPO DEFECT จุดบกพร่องที่เกิดขึ้นมากในแถบแอฟริกาตะวันออก โดยมันจะทำให้เมล็ดกาแฟมีกลิ่นเหมือนเปลือกมันฝรั่งเมื่อถูกบดหรือชง
 • PULPED NATURAT PROCESS ขั้นตอนการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องจักรบีบเมล็ดกาแฟออกจากผลก่อนนำไปตากบนลานหรือโต๊ะตาก
 • RATIO (BREW) (อัตราส่วน (การชง) ) ดูสัดส่วนการชง (Brew ratio)
 • ROBUSTA (โรบัสต้า) หนึ่งในสองพันธุ์กาแฟหลักที่ปลูกเพื่อการค้า โดยโรบัสต้ามีคุณภาพต่ำกว่าอาราบิก้าแต่ปลูกง่ายกว่าในพื้นที่ต่ำและทนทานต่อศัตรูและโรคพืช
 • RUST – RESISTANCE VARI – ETIES (สายพันธุ์ที่ทนทานต่อราสนิม) สายพันธุ์กาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าที่ทนทานต่อเชื้อราที่เรียกว่าราสนิมหรือ Roya ที่ทำลายใบไม้และทำให้ต้นตายในที่สุด
 • SCREEN SIZE (ขนาดตะแกรง) เมล็ดกาแฟถูกคัดขนาดด้วยตะแกรงขนาดใหญ่ที่มีรูหลายขนาด โดยนี่เป็นขั้นตอนการคัดเกรดก่อนส่งออก
 • SEMI – WASHED PROCESS คือเป็นวิธีการนำผลกาแฟมาปอกเปลือกและเนื้อกาแฟออก แล้วนำไปตากโดยข้ามขั้นตอนการขจัดเมือก
 • SILVERSKIN (เยื่อหุ้มเมล็ด) เยื่อบางๆรอบเมล็ดกาแฟที่จะลอกออกมาในตอนคั่วและกลายเป็นแกลบกาแฟ
 • SLOW ROAST (คั่วช้า) ขั้นตอนการคั่วช้าๆที่มักจะใช้โดยนักคั่วที่ต้องการรสชาติที่ดีที่สุด การคั่วอาจใช้เวลาระหว่าง 10-20 นาที แล้วแต่เครื่องคั่วและเทคนิค
 • SMALLHOLDER (เกษตรกรรายย่อย) เกษตรกรที่มีที่ดินขนาดเล็กสำหรับปลูกกาแฟ
 • SPECIALITY MARKET (ตลาดกาแฟชนิดพิเศษ) ตลาดกาแฟที่ซื้อขายกันโดยดูคุณภาพและรสชาติ โดยครอบคลุมทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมทั้งผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า นักคั่ว ร้านกาแฟ และผู้บริโภค
 • STRENGTH OF COFFEE (ความเข้มของกาแฟ) ปริมาณกาแฟที่ละลายลงไปในน้ำ ปกติกาแฟ 1 แก้วจะมีกาแฟที่ละลายลงไปในน้ำประมาณ 3-1.5% และที่เหลือก็คือน้ำ แต่สำหรับเอสเพรสโซอาจจะมี 8-12 %
 • STRIP PICKING (รูดเก็บทั้งกิ่ง) เทคนิคการเก็บเกี่ยวโดยผู้เก็บเกี่ยวจะใช้มือรูดกิ่งกาแฟยาวๆครั้งเดียวเพื่อเก็บผลกาแฟ แม้ว่าเทนนิคนี้จะเร็ว แต่มันเก็บเอาทั้งผลสุกและไม่สุกมาทั้งหมดและต้องมาคัดทีหลัง
 • TAMPING (กดอัด) ในขั้นตอนการชงเอสเพรสโซ นี่เป็นการกดกาแฟบดลงเพื่อให้แน่นและเรียบเสมอกันก่อนจะนำไปชงด้วยแรงดันสูง ซึ่งการกดอัดจะช่วยให้การชงมีความสม่ำเสมอเท่ากัน
 • TERROIR สภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศที่ส่งผลต่อรสชาติของกาแฟ
 • การสืบค้นย้อนกลับ (การสืบย้อนกลับ) ความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานและการรักษาข้อมูลให้สามารถสืบย้อนไปได้ว่าใครเป็นผู้ผลิตกาแฟล็อทนั้นๆ
 • TYPICA (ทิปปิก้า) สายพันธุ์อาราบิก้าที่เก่าแก่ที่สุดที่นำไปปลูกเพื่อการค้า
 • UNDEREXTRACTION (การสกัดอ่อนไป) เกิดขึ้นในการชงกาแฟเมื่อเราละลายองค์ประกอบในกาแฟที่ละลายน้ำได้ลงไปไม่ได้ตามที่ต้องการ ทำให้ได้กาแฟที่เปรี้ยวและฝาด
 • WASHED PROCESS ขั้นตอนการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว โดยเมล็ดกาแฟจะถูกบีบออกจากผลก่อนนำไปหมักเพื่อย่อยเนื้อกาแฟที่ติดอยู่บนเมล็ด จากนั้นก็นำไปล้างออกและนำไปตากอย่างช้าๆและระมัดระวัง
 • WASHING STATION (สถานีล้างกาแฟ) สถานีรับผลกาแฟและแปรรูปด้วยวิธีต่างๆจนออกมาเป็นกาแฟกะลา
 • WET PROCESS ขั้นตอนการแปรรูปกาแฟหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีการแช่น้ำ และการลอยน้ำ
 • WET MILL โรงสีเปียก

ที่มาบางส่วนจาก : หนังสือ THE WORLD ATLAS OF COFEE BY JAMES HOFFMANN

Please follow and like us:
error0
By Panbeans
MENU