กาแฟ คิวบา (CUBA COFFEE)

Blog

กาแฟ คิวบา (CUBA COFFEE)

กาแฟเดินมาจากเกาะ Hispaniola มาถึงคิวบาในปี 1748 แต่อุตสาหกรรมกาแฟไม่ได้เกิดขึ้นจนกระทั่งผู้อพยพชาวฝรั่งเศสหนีจากการปฏิวัติที่เฮติเข้ามาในปี 1791 ในปี 1827 มีไร่กาแฟราว 2,000ไร่ บนเกาะและกาแฟก็กลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญแซงหน้าน้ำตาลไป

การปฏิวัติโดย Fidal Castro ระหว่างปี 1953 จนถึงปี 1961 ทำให้ไร่กาแฟกลายเป็นสมบัติของรัฐและผลผลิตกาแฟก็ตกต่ำลงในทันที คนที่อาสามาทำไร่กาแฟไม่มีประสบการณ์และคนที่เคยทำไร่กาแฟมาก่อนก็หนีออกจากประเทศไปหลังเกิดการปฏิวัติ การผลิตกาแฟเป็นไปอย่างทุลักทุเลและสิทธิ์ประโยชน์รวมถึงการส่งเสริมจากรัฐบาลที่ไม่ช่วยให้อุตสาหกรรมดีขึ้น  แม้ว่าผลผลิตจะพุ่งแตะจุดสูงสุดที่ประมาณ 30,000 ตันในช่วงยุค 1970s ในขณะที่อุตสาหกรรมกาแฟในคิวบากำลังสะดุด ประเทศอื่นในอเมริกากลางต่างกำลังสนุกกับการส่งออกที่เพิ่มขึ้นและความสำเร็จในตลาดโลก

การล่มสลายของสหภาพโซเวียตทำให้คิวบาโดดเดี่ยวมากขึ้น และการที่สหรัฐอเมริกามีนโยบายไม่ค้าขายกับคิวบาก็ที่ให้ตลาดกาแฟขนาดใหญ่หายไป ญี่ปุ่นก็เป็นประเทศรายใหญ่ที่นำเข้ากาแฟคิวบาและยุโรปก็เป็นตลาดที่แข็งแกร่ง กาแฟที่ดีที่สุดของคิวบาจะถูกนำไปส่งออกซึ่งนับเป็น 1/5 ของผลผลิตทั้งหมดส่วนที่เหลือนั้นจะใช้บริโภคในประเทศ ทั้งนี้ผลผลิตกาแฟคิวบาในปี 2013 นั้นไม่เพียงพอแก้ความต้องการภายในประเทศ และคิวบาต้องนำเข้ากาแฟกว่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐกาแฟที่นำเข้ามานั้นไม่ได้เป็นกาแฟที่ดีที่สุด ดังนั้นมันจึงค่อนข้างถูก แต่ราคากาแฟในตลาดที่แพงขึ้นก็ทำให้การนำเอาถั่วคั่วมาผสมกับเมล็ดกาแฟเพื่อให้มันเยอะขึ้นกลับมาอีกครั้ง

ปัจจุบันผลผลิตกาแฟยังต่ำอยู่โดยมีประมาณ 6,000 – 7,000 ตันต่อปีเท่านั้น อุปกรณ์ที่เกษตรกรใช้ส่วนมากมีอายุแล้วและเกษตรกรส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาลาอยู่ เนื่องจากถนนมักเสียหายจากสภาพอากาศที่มีทั้งฝนและแล้งสลับกันไปโดยไม่มีการบำรุงรักษา กาแฟส่วนใหญ่จะถูกตากกลางแจ้งแต่บางไร่ก็ใช้เครื่องจักรในการตากแห้ง และกาแฟที่ส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นกาแฟ Washed – process สภาพอากาศและภูมิประเทศของคิวบานั้น เหมาะกับการปลูกกาแฟและผลผลิตที่มีน้องก็ช่วยเพิ่มมูลค่าให้มัน แต่ผู้ผลิตที่ต้องการผลิตกาแฟคุณภาพสูงยังประสบกับปัญหาหลายปัญหาอยู่

» การสืบค้นย้อนกลับ (TRACEABILITY) «

กาแฟคิวบามักไม่สามารถสืบย้อนที่มาไปถึงไร่ที่ปลูกได้และส่วนใหญ่แล้วจะสืบย้อนไปได้ถึงพื้นที่ปลูกหรือเขตปลูกในประเทศเท่านั้น

 » โปรไฟล์รสชาติ «

กาแฟคิวบามีโปรไฟล์รสชาติเหมือนกาแฟจากเกาะ คือมีความเปรี้ยวน้อยและมีบอดี้หนัก

» พื้นที่ปลูกกาแฟ «

ประชากร : 11,167,000 คน
จำนวนกระสอบขนาด 60 กก.
ในปี 2013 : 150,000 กระสอบ

คิวบาเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะคาริเบียน พื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่ราบต่ำแต่ก็มีพื้นที่เขาที่เหมาะแก่การปลูกกาแฟ

SIERRA MAESTRA
พื้นที่เขานี้ทอดยาวตลอดชายฝั่งทางตอนใต้และมีประวัติการต่อสู้แบบกองโจรมาอย่างยาวนานตั้งแต่ช่วงยุค 1500s ไปจนถึงการปฏิวัติในช่วงยุค 1950s โดยการผลิตกาแฟส่วนใหญ่บนเกาะจะอยู่ในพื้นที่นี้

ความสูง : 1,000– 1,200 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : กรกฎาคม – ธันวาคม
สายพันธุ์ : ส่วนใหญ่เป็น Typica และมี Bourbon, Caturra, catuai และ Catimor จำนวนหนึ่ง

SIERRA DEL ESCAMBRAY
พื้นที่เขาทางตอนกลางของเกาะนี้ปลูกกาแฟเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ความสูง : 350 – 900 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : กรกฎาคม – ธันวาคม
สายพันธุ์ : ส่วนใหญ่เป็น Typica และมี Bourbon, Caturra, catuai และ Catimor จำนวนหนึ่ง

SIERRA DEL ROSARIO
พื้นที่นี้มีการทำไร่กาแฟมาตั้งแต่ปี 1790 แต่ปัจจุบันมีการปลูกกาแฟเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยแทนที่จะทำการเกษตร รัฐบาลได้ประกาศให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล (พื้นที่อนุรักษ์สังคมพืชและสัตว์ในสภาวะของระบบนิเวศที่เป็นธรรมชาติ เพื่อรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรม) (Biosphere Reserve)

ความสูง : 300 – 550 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : กรกฎาคม – ธันวาคม
สายพันธุ์ : ส่วนใหญ่เป็น Typica และมี Bourbon, Caturra, catuai และ Catimor จำนวนหนึ่ง

ที่มา : หนังสือ THE WORLD ATLAS OF COFEE BY JAMES HOFFMANN

Please follow and like us:
error0
By Panbeans
MENU