กาแฟ ฮอนดูรัส (HONDURAS COFFEE)

Blog

กาแฟ ฮอนดูรัส (HONDURAS COFFEE)

เนื่องจากฮอนดูรัสเป็นประเทศผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดในอเมริกากลาง มันจะน่าประหลาดใจที่ไม่มีการบันทึกที่ชัดเจนว่า กาแฟเข้ามาที่นี่ได้อย่างไร แต่ก็มีบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดที่เขียนขึ้นในปี 1804 ที่พูดถึงคุณภาพกาแฟที่ผลิตที่นี่จึงทำให้คาดเดาไว้ว่ากาแฟมาถึงฮอนดูรัสก่อนปี 1799 เนื่องจากต้นกาแฟนั้นต้องการเวลาเป็นปีกว่าจะออกผล

ผลผลิตกาแฟของฮอนดูรัสเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2001 ในขณะที่อุตสาหกรรมกาแฟขับเคลื่อนการเติบโต และการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ในอเมริกากลางในช่วงยุค 1800s แต่กาแฟในฮอนดูรัสนั้นเฟื่องฟูช้ากว่ามันจึงไม่มีโครงสร้างพื้นฐานมารองรับ นี่ทำให้เกิดปัญหาด้วนคุณภาพ และหมายความว่ากาแฟที่ผลิตที่นี่นั้นมีเป้าหมายปลายทางที่ตลาดโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม เราก็เริ่มเห็นกาแฟที่ยอดเยี่ยมจากฮอนดูรัสเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา

สถาบันกาแฟแห่งชาติ หรือ Instituto Hondurenodel Café (IHCAFE) ก่อตั้งขึ้นในปี 1970 เพื่อพัฒนาคุณภาพกาแฟในพื้นที่ปลูกกาแฟที่กำหนดไว้หกแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีห้องชิมกาแฟ เพื่อช่วยเกษตรกรในพื้นที่ด้วย  

ฮอนดูรัสผลิตกาแฟได้เกือบ 6 ล้านกระสอบต่อปีภายในปี 2011 ซึ่งมากกว่าผลผลิตในคอสตาริกาและกัวเตมาลารวมกันเสียอีก มีครอบครัวเกษตรกรราว 110,000 ครอบครัวในอุตสาหกรรมการผลิตกาแฟทั่วประเทศ และมีความกังวลเรื่องโรคราสนิมระบาดในอนาคตซึ่งในปี 2012/2013 ได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากผลผลิตกาแฟเสียหายจากโรคระบาดอย่างหนัก

ปัญหาทางสภาพอากาศ

แม้ว่าสภาพทางภูมิศาสตร์ที่นี่จะเหมาะแก่การปลูกกาแฟ แต่สภาพอากาศก็เป็นปัญหาที่สำคัญ ฝนที่ตกชุกทำให้ตากกาแฟยาก ดังนั้นผู้ผลิตบางรายจึงใช้ทั้งการตากกลางแจ้งและเครื่องจักรร่วมกัน ซึ่งนี่ทำให้ชื่อเสียงด้านคุณภาพกาแฟของฮอนดูรัสไม่มั่นคง แต่ก็มีความพยายามอย่างมากเพื่อแก้ปัญหานี้ นอกจากนี้กาแฟปริมาณมากยังเก็บไว้ในโกดังและขนส่งภายใต้อากาศร้อนใกล้กับเมือง Puerto Cortez ซึ่งทำให้คุณภาพของมันลดลงไปอีก อย่างไรก็ตาม มันมีข้อยกเว้นเสมอ และกาแฟที่ดีที่สุดของฮอนดูรัสมีชื่อเสียงที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง

» ประเภทกาแฟ «

ฮอนดูรัสใช้ระบบที่คล้ายกับในเอลซัลวาดอร์ และกัวเตมาลา ซึ่งแยกประเภทตามระดับความสูงที่มันโต โดยกาแฟที่ปลูกเหนือ 1,200 เมตร จะเป็นประเภท Strictly High Grown (SHG) เหนือ 1,000 เมตร จะเป็น High Grown (HG) แม้ว่าระดับความสูงกับคุณภาพจะมีความเกี่ยวเนื่องกัน แต่กาแฟที่ขายด้วยระบบนี้มักไม่สามารถสืบย้อนที่มาได้ อย่างไรก็ตาม กาแฟที่สืบย้อนที่มาได้ก็มักมีการตีตราประเภทนี้ด้วย 

» การสืบค้นย้อนกลับ (TRACEABILITY) «

เป็นไปได้ที่จะสืบย้อนที่มาไปได้ถึงไร่ที่ปลูก หรือสหกรณ์ หรือกลุ่มผู้ปลูก

 » โปรไฟล์รสชาติ «

กาแฟฮอนดูรัสมีรสชาติหลากหลาย แต่ตัวที่ดีที่สุดมักมีความซับซ้อนของผลไม้ สดชื่น ฉ่ำ และเปรี้ยว

» พื้นที่ปลูกกาแฟ «

ประชากร : 8,250,000 คน
จำนวนกระสอบขนาด 60 กก.
ในปี 2013 : 4,200,000 กระสอบ

นักคั่วกาแฟหลายคนจะใช้ชื่อ Santa Barbara ในฮอนดูรัสอธิบายกาแฟ แม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นแหล่งปลูกกาแฟที่กำหนดไว้โดย IHCAFE โดย Santa Barbara ทับซ้อนกับพื้นที่ปลูกกาแฟหลายพื้นที่ บางคนอาจเถียงว่ามันต้องมีชื่ออธิบายของมันเอง แต่รายชื่อพื้นที่ปลูกกาแฟต่อไปนี้ก็น่าจะเพียงพอเป็นแนวทางได้ พื้นที่ Santa Barbara สามารถผลิตกาแฟสายพันธุ์พาคัสที่ยอดเยี่ยม ซึ่งมีรสผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อผลิตออกมาอย่างดี และมันก็คุ้มค่าที่จะลองหาดู

COPAN
Copan เป็นเขตหนึ่งทางตะวันตกของฮอนดูรัสซึ่งตั้งชื่อตามเมือง Copan ที่มีชื่อเรื่องโบราณสถานของเผ่ามายัน พื้นที่ที่มีชายแดนติดกับกัวเตมาลานี้ย้ำเตือนผมว่ามันสำคัญที่ต้องรู้ว่ากาแฟปลูกที่ไหนแทนที่จะดูแค่ชื่อประเทศ เส้นแบ่งแดนเป็นสิ่งที่คนเรากำหนดขึ้น แต่ความคาดหวังของผู้บริโภคระหว่างกาแฟจากฮอนดูรัสกับกาแฟจากกัวเตมาลานั้นต่างกันอย่างชัดเจนทั้งนี้ส่วนหนึ่งของ Copan นั้นเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือของ Santa Barbara

ความสูง : 1,000 – 1,500 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : พฤศจิกายน – มีนาคม
สายพันธุ์ : Bourbon, Caturra, Catuai

MONTECILLOS
พื้นที่นี้มีแหล่งปลูกย่อยที่สำคัญหลายแหล่งโดยเฉพาะ Marcala และ La Paz โดย Marcala เป็นเขตปกครองหนึ่งใน La Paz ซึ่งปัจจุบัน Marcala นั้นเป็นชื่อที่ได้รับการปกป้องแล้วด้วย นักคั่วกาแฟจะใช้ชื่อเหล่านี้เพื่อความแม่นยำแทนที่จะใช้ชื่อ Montecillos

ความสูง : 1,200 – 1,600 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : ธันวาคม – เมษายน
สายพันธุ์ : Bourbon, Caturra, Catuai, Pacas

AGALTA
พื้นที่นี้ทอดยาวตลอดทางตอนเหนือของฮอนดูรัส โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นป่าที่ได้รับการคุ้มครองดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงมีบทบาทสำคัญกับเศรษฐกิจท้องถิ่นที่นี่

ความสูง : 1,000 – 1,400 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : ธันวาคม – มีนาคม
สายพันธุ์ : Bourbon, Caturra, Typica

OPALACA
Opalaca, Intibuca และ Lempira นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ Santa Barbara ตอนใต้โดยมันตั้งชื่อตามเทือกเขา Opalaca ที่ทอดยาวตลอดทั้งพื้นที่

ความสูง : 1,100 – 1,500 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
สายพันธุ์ : Bourbon, Catuai, Typica

COMAYAGUA
พื้นที่ทางตะวันตกของตอนกลางของฮอนดูรัสนี้เป็นป่าฝนอันอุดมสมบูรณ์ โดยเมือง Comayagua ในพื้นที่นี้เคยเป็นเมืองหลวงของฮอนดูรัสในอดีต

ความสูง : 1,100 – 1,500 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : ธันวาคม – มีนาคม
สายพันธุ์ : Bourbon, Caturra, Typica

EL PARAISO
El Paraiso ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศและมีชายแดนติดกับนิการากัว ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในฮอนดูรัสแต่เมื่อไม่นานมานี้ต้องเผชิญกับการระบาดของโรคราสนิม

ความสูง : 1,000 – 1,400 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : ธันวาคม – มีนาคม
สายพันธุ์ : Catuai, Caturra

ที่มา : หนังสือ THE WORLD ATLAS OF COFEE BY JAMES HOFFMANN

Please follow and like us:
error0
By Panbeans
MENU