กาแฟ อินเดีย (INDIA COFFEE)

Blog

กาแฟ อินเดีย (INDIA COFFEE)

 จุดเริ่มต้นของการผลิตกาแฟทางตอนใต้ของอินเดียนั้นพัวพันกับเรื่องเล่าและตำนาน ที่เล่าขานกันมา เรื่องมีอยู่ว่านักแสวงบุญชื่อ Baba Budan เดินทางผ่านประเทศเยเมนในปี 1670 เมื่อเขาเดินทางกลับนครเมกกะเเละได้เเอบเอาเมล็ดกาแฟ 7 เมล็ด ออกมาด้วย ชึ่งการเอาเมล็ดกาเเฟออกมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด แต่การกระทำของเขานั้นถือเป็นการกระทำตามศาสนาอิสลามเพราะเลข 7 ถือเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์

Baba Budan ปลูกเมล็ดกาแฟเหล่านี้ในพื้นที่ที่ปัจจุบัน คือเขต Chikmagalur ในภูมิภาค Karnataka และกาแฟก็เติบโตขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันภูเขาบางลูกในพื้นที่นี้ก็ตังชื่อตามชื่อของเขาคือ Baba Budan Giri และยังคงเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟที่สำคัญ

กาแฟไม่เพื่องฟูจนกระทั่งกลางศตวรรษที 19 ภายใต้การปกครองของอังกฤษทีทำให้การปลูกกาแฟทางตอนใต้ของอินเดียเริ่มเฟื่องฟูขื้น อย่างไรก็ตามนี้เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เพราะความนิยมกาแฟเริ่มถดถอยลงอีกครั้งในช่วงยุค 1870s อุตสาหกรรมกาแฟสดถอยลง เนื่องจากมีความต้องการชาเพิ่มขึ้น

รวมทั้งยังเกิดการระบาดของโรคราสนิมบนต้นกาแฟอีกด้วย ไร่กาแฟหลายไร่เปลี่ยนไปปลูกชา แม้แต่ไร่กาแฟที่ประสบความสำเร็จก็เปลี่ยนไปปลูกชาด้วยเช่น กันโรคราสนิมไม่ได้ทำให้กาแฟหายไปจากอินเดีย แต่มันช่วยกระตุ้นให้เกิดการวิจัยสายพันธุ์ที่ทนทานต่อโรค งานวิจัยนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จและมีกาแฟสายพันธ์ุใหม่เกิดขึ้น แต่ว่านี่เป็นช่วงเวลาที่รสชาติของกาแฟยังไม่ได้มีความสำคัญ

ในปี 1942 คณะกรรมการกาแฟอินเดียถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อควบคุมอุตสาหกรรม แต่บางคนคิดว่าการนำกาแฟจากผู้ผลิตหลาย ๆ รายมารวมกันนั้นลดแรงจูงใจให้ผู้ผลิตพัฒนากาแฟให้มีคุณภาพ อย่างไรก็ตามผลผลิตกาแฟเปิดตัวอย่างจริงจังในช่วงยุค 1990s โดยผลผลิตในอินเดียมีเพิ่มขึ้นถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเวลาเดียวกันกฎข้อบังคับเกี่ยวกับที่ที่ผ็ผลิตสามารถขายกาแฟได้ก็ลดลงด้วย นอกจากนี้ตลาดกาแฟภายในประเทศก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน แม้ว่าอินเดียจะมีการบริโภคกาแฟต่อหัวน้อยและชาก็เป็นทางเลือกที่ถูกกว่า แต่ด้วยจำนวนประชากรที่มากการบริโภคโดยรวมจึงยังค่อนข้างใหญ่ โดยการบริโภคกาแฟต่อคนต่อปีอยู่ที่เพียง 100 กรัม (3.5 oz) แต่ประมาณการบริโภคโดยรวมนันอยู่ที่ 2 ล้านกระสอบต่อปี อินเดียสามารถผลิตกาแฟได้มากกว่า 5 ล้านกระสอบแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกาแฟโรบัสต้า

โรบัสต้าเหมาะกับอินเดียมากกว่าอาราบิก้าในหลายๆ ทาง ระดับความสูงที่ต่ำและสภาพอากาศในอินเดียนั้นทำให้โรบัสต้าให้ผลผลิตสูง การผลิตกาแฟโรบัสต้าในอินเดียได้รับความใส่ใจมากกว่าประเทศอื่นๆ ดังนั้นมันจึงเป็นกาแฟระดับสูงในตลาด แม้แต่กาแฟโรบัสต้าที่ดีทีสุดก็ยังมีรสไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของสายพันธ์ุนี้ แต่กาแฟโรบัสต้าในอินเดียนั้นไม่ค่อยมีรสที่ไม่สะอาด มันจึงได้รับความนิยมจากโรงคั่วที่ชอบใช้โรบัสต้าในเบลนด์เอสเพรสโซ

» MONSOONING «

หนึ่งในกาแฟที่มีชื่อเสียงของอินเดีย เรียกว่า “มอนซูนมาลาบาร์” (Monsoon Malabar) และมันเกิดขึ้นจากการโปรเซสที่ไม่ปกติทีเรียกว่า ‘Monsooning’ ปัจจุบัน Monsooning เป็นขั้นตอนที่ควบคุมได้แต่มันเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ โดยในระหว่างการส่งออกกาแฟจากอินเดียไปยังยุโรปในสมัยที่อินเดียยังปกครองโดยอังกฤษ กาแฟนั้นจะถูกบรรจุไว้ในกล่องไม้และทำให้มันต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เปียกชื้นในช่วงฤดูมรสุม เมล็ดกาแฟดิบเหล่านั้นดูดเอาความชื่นเข้าไปมาก และมันส่งผลกระทบต่อกาแฟที่ชงออกมา

ขั้นตอนการส่งออกถูกพัฒนาให้ดีขึ้น แต่ความต้องการกาแฟที่ไม่ปกตินี้ยังคงมีอยู่ ดังนั้นจึงมีการผลิตกาแฟนี้ ขั้นตอนที่ควบคุมในโรงงานทางชายฝั่งตะวันตกของอินเดียขั้นตอน Monsooning นี้จะใช้เฉพาะกับกาแฟ Natural-Process เท่านั้น โดยเมล็ดกาแฟดิบที่ได้จะดูซีดและแตกหักง่าย เมล็ดกาแฟประเภทนี้คั่วให้สม่ำเสมอได้ยาก และการที่มันแตกหักง่ายก็หมายถึง เมล็ดกาแฟจำนวนมากที่แตกหักในระหว่างการบรรจุ อย่างไรก็ตาม แม้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกังวล เพราะมันไม่เหมือนกับกาแฟเกรดต่ำที่มีเศษเมล็ดกาแฟแตกหัก

ระหว่างขั้นตอน Monsooning กาแฟจะสูญเสียความเปรี้ยว แต่จะมีความฉุนที่คนในวงการกาแฟยังถกเถียงกันอยู่ว่ามันดีหรือไม่ บางคนก็ชอบความเข้มของกาแฟ แต่บางคนก็เชื่อว่ารสชาติที่เกิดนั้นเป็นผลของขั้นตอนที่ผิดพลาดและมาน่าอภิรมย์

» การสืบค้นย้อนกลับ (TRACEABILITY) «

หนึ่งจากผู้เลิตกาแฟ 98 % เจาะผู้ผลิต 250,000 ราย เกษตรกรรายย่อย มันจึงยากที่จะสืบย้อนแหล่งที่มาไปจนถึงผู้ปลูกรายเดียว แต่มันก็คุ้มค่าที่จะลองค้นหาการสืบค้นย้อนกลับอาจทำได้แค่ถึงจุดการแปรรูปหรือพื้นที่กว้างๆ พื้นที่หนึ่ง

 » โปรไฟล์รสชาติ «

กาแฟที่ดีที่สุดจากอินเดีย มักมีบอดี้หนัก ครีมมี่ และมีความเปรี้ยวน้อยแต่จะไม่ค่อยมีความซับซ้อน

» การคัดเกรด «

การคัดเกรดในอินเดียมี 2 วิธี โดยวิธีและเป็นวิธีที่ใช้เฉพาะในอินเดียและจะจัดกาแฟ Washed-Process ทั้งหมดเป็น ‘Plantation Coffees’ กาแฟ Natural-Process ทั้งหมดเป็น ‘Cherry’ และโรบัสต้าแบบ Washed-process ทั้งหมดเป็น ‘Parchmert Coffees’

อินเดียยังใช้ระบบการตัดเกรดแบบดูขนาดที่มีตั้งแต่ AAA (ขนาดใหญ่สุด) ไล่ไปถึง AA, A และ PB (Peaberry) ซี่งก็เหมือนกับหลายๆ ประเทศที่ใช้ระบบคัดขนาดที่เมล็ดกาแฟขนาดใหญ่กว่าจะหมายถึงาณภาพที่สูงกว่า ซึ่งสิ่งนี้อาจจะไม่เป็นจริงทั้งหมด

» พื้นที่ปลูกกาแฟ «

ประชากร : 1,210,193,000 คน
จำนวนกระสอบขนาด 60 กก.
ในปี 2012 : 5,303,000 กระสอบ

กาแฟในอินเดียส่วนใหญ่จะมาจาก 4 รัฐ ซึ่งแต่ละรัฐก็สามารถแตกย่อยเป็นพื้นที่เล็กๆ ได้อีก

TAMIL NADU
Tamil Nadu (แปลตรงตรงได้ว่า “ดินแดนของคนทามิล”) นี้เป็นรัฐที่อยู่ทางตอนใต้สุดของอินเดีย โดยมีเมืองหลวงซี่อ Chrennai (ชื่อเดิมคือ Madras) และภูมิภาคนี้มีชื่อด้านวัดฮินดู

PULNEY
นี่เป็นพื้นที่ปลูกกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแต่เกษตรกรที่นี่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาหลาย เช่น โรคราสนิมที่ระบาดบ่อย (ทำให้สายพันธุ์ที่เหลือปลูกได้มีน้อย) การขาดแคลนแรงงาน การที่เจ้าของไร่ไม่อยู่ดูแล และการขาดแคลนน้ำสำหรับการแปรรูปหลังเก็บเกี่ยว

ความสูง : 600-2,000 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : ตุลาคม-กุมภาพันธ์
สายพันธุ์ : S795, Selection 5B, Selection 9, Selection 10, Cauvery

NILGIRI
ผู้ปลูกกาแฟในบริเวณส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ซึ่งจะมีขนาดเล็ก และฐานะการเงินทีจำกัด พื้นที่นี้ผลิตกาแฟโรบัสต้าได้เป็น 2 เท่าของกาแฟอาราบิก้า แต่มักประสบปัญหาฝนตกหนักและศัตรูพืชมากมาย เช่น แมลงเจาะผลกาแฟ โดยพื้นที่นี้อยู่ทางสุดเขตตะวันตกของพื้นที่ปลูกกาแฟ และมีเขตแดนติดกับ Karnataka และ Kerala

ความสูง : 900-1,400 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : ตุลาคม-กุมภาพันธ์
สายพันธุ์ : S 795, Kent, Cauvery, Robustas

SHEVAROY
พื้นที่นี้ปลูกกาแฟอาราบิก้าเกือบทั้งหมดโดยผู้ปลูกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย แต่ว่าการจัดสรรที่ดินมักเป็นประโยซน์กับไร่ขนาดใหญ่มากกว่า ซึ่งไรขนาดใหญ่ 5% นั้น ได้พื้นที่ปลูกกาแฟไปมากกว่า 75 % ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับไร่กาแฟขนาดใหญ่ คือการปลูกพืชให้ร่มเงาขนิดเดียว ซึ่งมักจะเป็น ต้น Silver Oak ทั้งนี้ใครหลายคนคิดว่าการปลูกพืชให้ร่มเงาที่หลากหลายนั้นสาคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิตที่ยั่งยืน

ความสูง : 900-1,500 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : ตุลาคม-กุมภาพันธ์
สายพันธุ์ : S795, Cauvery, Selection 9

KARNATAKA
รัฐนี้ผลิตกาแฟส่วนใหญ่ของประเทศมันเคยใช้ชื่อว่า Mysore ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น Karnataka ในปี 1973 โดยความหมายของชื่อมันแปลได้หลายแบบทั้ง “ดินแดนเขาสูง” และ “ดินแดนทมิฬ” โดยชื่อที่ 2 นั้นได้มาจากพื้นดินสีดำ (Vertisol) ที่พบในพื้นที่

BABABUDANGIRI
พื้นที่นี้ถือเป็นบ้านเกิดของกาแฟอินเดียที่ซึ่ง Baba Budan นำเมล็ดกาแฟที่แอบเอาออกมาจากเยเมนมาปลูก

ความสูง : 1,000-1,500 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : ตุลาคม-กุมภาพันธ์
สายพันธุ์ : S795, Selection 9, Cauvery

CHIKMAGALUR
นี่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ครอบคลุม Babe-budangiri มีศูนย์กลางคืนเมือง Chikrnagalur และมีผลผลิตกาแฟโรบัสต้ามากกว่ากาแฟอาราบิก้า

ความสูง : 700-1,200 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : ตุลาคม-กุมภาพันธ์
สายพันธุ์ : S 795, Selection 5B, Selection 9, Cauvery, Robustas

COORG
ไร่กาแฟในพื้นที่นี้เริ่มต้นโดยชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 19 และขายต่อให้กับคนท้องถิ่นเมื่ออินเดียได้รับอิสรภาพในปี 1947 ที่นี่มีพื้นที่ปลูกกาแฟโรบัสต้ามากกว่าอาราบิก้าถึง 2 เท่า และมีผลผลิตกาแฟโรบัสต้ามากกว่ากาแฟอาราบิก้าเกือบ 3 เท่า

ความสูง : 750-1,100 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : ตุลาคม-กุมภาพันธ์
สายพันธุ์ : S 795, Selection 6, Selection 9, Robustas

MANJARABAD
พื้นที่นี้ปลูกกาแฟอาราบิก้ามากกว่าแม้ว่าจะมีไร่กาแฟหลายไร่ที่มีชื่อด้านการผลิตกาแฟโรบัสต้าคุณภาพจากการแข่งขันที่จัดตั้งโดยคณะกรรมการกาแฟอินเดีย

ความสูง : 900-1,100 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : ตุลาคม-กุมภาพันธ์
สายพันธุ์ : S795, Selection 6, Selection 9, Cauvery

KERALA
รัฐทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียนี้ผลิตกาแฟได้ 1/3 ของกาแฟอินเดียทั้งหมดมันยังครอบคลุมชายฝั่ง Malabar ซึ่งผลิตกาแฟ Monsooned Malabar และเป็นพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการปลูกกาแฟออแกนิคมากกว่าพื้นที่อื่น การส่งอกเครื่องเทศเริ่มต้นที่นี้ไนช่าวยุค 1800s ซึ่งชาวโปรตุเกสเข้ามาเริ่มจัดตั้งเส้นทางการค้า และนำอินเดียไปสู่การเป็นอาณานิคมของชาติยูโรป

TRAVANCORE
พื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกกาแฟโรบัสต้า แม้ว่าจะมีการปลูกกาแฟอาราบิก้าบ้างบนพื้นที่สูง

ความสูง : 400 – 1,600 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : ตุลาคม-กุมภาพันธ์
สายพันธุ์ : S 274, Robustas

WAYANAD
ด้วยพื้นที่ที่ค่อนข้างต่ำทำให้พื้นที่นี้เหมาะแก่การปลูกกาแฟโรบัสต้าเท่านั้น

ความสูง : 600 – 900 เมตร (2,000 -3,000 ฟุต)
ฤดูเก็บเกี่ยว : ตุลาคม-กุมภาพันธ์
สายพันธุ์ : Robustas, S274

ANDHRA PRADESH
เทือกเขา Eastern Ghats ทอดยาวผ่านชายฝ้งตะวันออกของอินเดีย ทำให้มีพื้นที่ที่ มีความเหมาะสมสำหรับปลูกกาแฟ มีพื้นที่มีผลิตกาแฟเพียงเล็กน้อยและส่วนมากเป็นกาแฟอาราบิก้า

ความสูง : 900 – 1,100 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : ตุลาคม-กุมภาพันธ์
สายพันธุ์ : S795, Selection 4, Selection 5, Cauvery

ที่มา : หนังสือ THE WORLD ATLAS OF COFEE BY JAMES HOFFMANN

Please follow and like us:
error0
By Panbeans
MENU