กาแฟ นิการากัว (NICARAGUA COFFEE)

Blog

กาแฟ นิการากัว (NICARAGUA COFFEE)

มิชชันนารีนิกายแคทอริกนำกาแฟเข้ามายังนิการากัวในปี 1790 และปลูกมันด้วยความอยากรู้อยากเห็น กาแฟไม่ได้มีความสำคัญทางเศรษฐกิจจนกระทั่งประมาณปี 1840 เมื่อความต้องการกาแฟทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น โดยไร่กาแฟเพื่อการค้าไร่แรกนั้นอยู่รอบๆ เมือง Managua

ช่วงเวลา 100 ปีระหว่างปี 1840 ถึง 1940 นี้มักเรียกว่าปีทองของอุตสาหกรรมกาแฟนิการากัว และมันเป็นฟันเฟืองสำคัญสำหรับเศรษฐกิจเลยทีเดียว ซึ่งเมื่อมันมีความสำคัญและมูลค่ามากมันจึงต้องการทั้งทรัพยากรและแรงงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ภายในปี 1870 กาแฟเป็นสินค้าส่งออกหลักของนิการากัวและรัฐบาลก็พยายามทำให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนง่ายขึ้นและซื้อที่ดินได้ง่ายขึ้นด้วย ที่ดินสาธารณะถูกขายให้กับเอกชนและรัฐบาลก็ส่งเสริมการทำไร่ขนาดใหญ่ด้วยกฎหมายอุดหนุนกาแฟที่ผ่านสภามาในปี 1879 และ 1889 โดยกฎหมายนี้ระบุว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินให้กับผู้ปลูกที่ปลูกต้นกาแฟเกิน 5,000 ต้น ในราคาต้นส่วนเกินต้นละ $0.05

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 นิการากัวกลายเป็นประเทศที่ไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพราะกำไรจากกาแฟส่วนใหญ่นั้นจะออกจากประเทศไปหรือไม่ก็เข้ากระเป๋าเจ้าของที่กลุ่มเล็กๆเท่านั้น

สหกรณ์แห่งแรกถูกตั้งขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และมีการส่งเสริมแนวคิดเรื่องสหกรณ์อีกหลายครั้ง ระหว่างการปกครองแบบเผด็จการโดยครอบครัว Somoza ในระหว่างปี 1936 ถึงปี 1979 อย่างไรก็ตาม ครอบครัว Somoza ที่ถูกโค่นอำนาจโดยกลุ่ม Sandinistas และการเข้ามาของระบอบคอมมิวนิสต์ในปี 1979 ก็เป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาอันยากลำบากของอุตสาหกรรมกาแฟกลุ่มกบฏ Contras ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและ CIA เพื่อต่อต้านรัฐบาลใหม่ และพวกเขาโจมตีอุตสาหกรรมกาแฟด้วยการโจมตีพาหนะขนส่งแรงงานไร่กาแฟและทำลายโรงสีกาแฟ

แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายเหล่านี้ขึ้น แต่ในปี 1992 กาแฟก็ยังคงเป็นสินค้าส่งออกหลักของนิการากัว ทว่าวิกฤติราคากาแฟระหว่างปี 1999 ถึงปี 2003 ก็ทำลายอุตสาหกรรมลงอีกครั้ง ธนาคารใหญ่ในนิการากัว

3 ใน 6 ธนาคารล้มลงเนื่องจากพวกมันเกี่ยวพันกับอุตสาหกรรมการผลิตกาแฟมากนอกจากนี้ผลกระทบจากราคาที่ตกต่ำยังทวีคูณขึ้นไปอีกหลังจากพายุเฮอร์ริเคน Mitch ซัดถล่มนิการากัวในปี 1998 และวิกฤติภัยแล้วในช่วงก่อนเปลี่ยนศตวรรษ

ปัจจุบันกาแฟนิการากัวเริ่มตั้งตัวได้ดีและเกษตรกรก็เริ่มหันมาเน้นคุณภาพกันมากขึ้น การสืบค้นย้อนกลับในอดีตนั้นแย่มากและกาแฟส่วนใหญ่จะขายกันภายใต้ชื่อโรงสีหรือภายใต้ชื่อแหล่งปลูกกว้างๆ แต่ตอนนี้การสืบค้นย้อนกลับนั้นถือว่าดีมาก

» การสืบค้นย้อนกลับ (TRACEABILITY) «

ปกติแล้วจะสามารถสืบย้อนที่มาได้ถึงไร่ที่ปลูก หรือกลุ่มผู้ผลิต หรือสหกรณ์

 » โปรไฟล์รสชาติ «

กาแฟนิการากัวมีรสชาติหลากหลาย ปกติแล้วมันมักมีความซับซ้อน มีรสผลไม้ และเปรี้ยวแบบสะอาดๆ

» พื้นที่ปลูกกาแฟ «

ประชากร : 6,071,000 คน
จำนวนกระสอบขนาด 60 กก.
ในปี 2013 : 1,500,000 กระสอบ

นิการากัวมีแหล่งปลูกกาแฟย่อยหลายแหล่งเช่น Madriz, Managua, Boaca และ Carazo ซึ่งไม่อยู่ในรายชื่อด้านล่างนี้ แต่ก็สามารถผลิตกาแฟที่ยอดเยี่ยมได้

JINOTEGA
Jinotega เป็นทั้งชื่อพื้นที่และชื่อเมืองเอกของที่นี่โดยมันถอดมาจากภาษา Nahuatl คำว่า Xinotencatl แต่ก็ยังมีการโต้เถียงกันอยู่ว่ามันหมายความว่าอะไร มันอาจจะแปลว่า ‘เมืองแห่งคนชรา’ หรือ ‘เพื่อนบ้านของ Jinocuabos’ ก็ได้ แต่อันหลังน่าจะเป็นคำแปลที่ถูกต้องกว่า พื้นที่นี้พึ่งพากาแฟมานานมาก และยังคงเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟหลักของนิการากัว

ความสูง : 1,100 – 1,700 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : ธันวาคม – มีนาคม
สายพันธุ์ : Caturra, Bourbon

MATAGALPA
Matagalpa เป็นอีกพื้นที่ที่ตั้งชื่อตากเมืองเอกของที่นี่ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์กาแฟอยู่ด้วยผลผลิตกาแฟที่นี่มาจากทั้งไร่ขนาดใหญ่และสหกรณ์

ความสูง : 1,000 – 1,400 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : ธันวาคม – มีนาคม
สายพันธุ์ : Caturra, Bourbon

NUEVA SEGOVIA
พื้นที่นี้อยู่ติดกับชายแดนทางตอนเหนือของนิการากัวและไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ก็เริ่มสร้างชื่อให้กับตัวเองด้านการผลิตกาแฟที่ดีที่สุดในประเทศ โดยมันประสบความสำเร็จในการแข่งขัน Cup of Excellence มาก

ความสูง : 1,100 – 1,650 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : ธันวาคม – มีนาคม
สายพันธุ์ : Caturra, Bourbon

ที่มา : หนังสือ THE WORLD ATLAS OF COFEE BY JAMES HOFFMANN

Please follow and like us:
error0
By Panbeans
MENU