กาแฟ ปาปัวนิวกินี (PAPUA NEW GUINEA COFFEE)

Blog

กาแฟ ปาปัวนิวกินี (PAPUA NEW GUINEA COFFEE)

หลายคนจะมองกาแฟปาปัวนิวกินีว่าเป็นกาแฟอินโดนีเซีย แต่มันไม่ยุติธรรมสำหรับปาปัวนิวกินีหากทำเช่นนั้นเมื่อพูดถึงกาแฟปาปัวนิวกินีนั้นแยกออกเป็น 2 ส่วน และพื้นที่ครึ่งหนึ่งทางตะวันตกของนิวกินีก็ไม่ได้เหมือนกับป้าบัวที่อยู่ติดกันเลย

ประวัติศาสตร์ด้านการผลิตกาแฟบนเกาะนี้ค่อนข้างสั้น แม้ว่าจะมีการนำกาแฟมาปลูกในช่วงยุค 1890s แต่มันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสินค้าอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ในปี 1926 มีการตั้งไร่กาแฟขนาดใหญ่ใหม่ 18 ไร่ โดยต้นกล้าบลูเมาเทนจากจาไมก้า และเริ่มให้ผลผลิตในปี 1928 อุตสาหกรรมกาแฟเริ่มเติบโตอย่างเป็นรูปประธรรมในช่วงยุค 1950s โดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อช่วยการเติบโตของกาแฟรอบๆ เกาะ

การเติบโตอย่างก้าวกระโดดเกิดขึ้นอีกในช่วงยุค 1970s ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากผลผลิตในบราซิลที่ลดลงรัฐบาลเริ่มส่งเสริมโครงการต่างๆ ที่กระตุ้นให้สหกรณ์เป็นคนจัดการไร่ขนาดเล็ก โดยในตอนนั้นอุตสาหกรรมกาแฟปาปัวนิวกินีจะเน้นไร่ขนาดใหญ่มากกว่า ดังนั้นช่วงยุค 1980s เป็นต้นมาอุตสาหกรรมกาแฟก็เริ่มเปลี่ยนและกระจายออกไปจากศูนย์กลางมากขึ้น นี่อาจจะเป็นผลจากราคากาแฟที่ลดลงและทำให้ไร่ขนาดใหญ่หลายไร่ประสบปัญหาทางการเงินเกษตรกรรายย่อยไม่ได้มีความเสี่ยงตรงนี้สูงมากนักและทำให้สามารถผลิตกาแฟต่อไปได้
ปัจจุบันผู้ผลิต 95% นั้นเป็นเกษตรกรรายย่อย และส่วนใหญ่ก็เป็นการทำไร่แบบผสมผสานเพื่อกินเองด้วย โดยกาแฟกว่า 90% มาจากเกษตรกรรายย่อยและเกือบทั้งหมดเป็นอาราบิก้า นี่หมายถึงประชากรจำนวนมากที่อยู่ใอุตสาหกรรมกาแฟโดยเฉพาะในพื้นที่สูงซึ่งทำให้มันยากในการผลิตกาแฟคุณภาพสูงในปริมาณมาก เพราะผู้ผลิตหลายรายเข้าไม่ถึงโรงงานแปรรูปหลังเก็บเกี่ยว และการสืบค้นย้อนกลับที่ทำได้น้อยก็ทำให้กาแฟคุณภาพสูงไม่ได้ราคาเท่าที่ควร

 

» การสืบค้นย้อนกลับ (TRACEABILITY) «

มีไร่กาแฟขนาดใหญ่ที่ประสบความสาเร็จหลายไร่ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะหากาแฟที่มาจากไร่เดียว การสืบค้นย้อนกลับนั้นยังมีมาไม่นานนักและในอดีต ไร่กาแฟบางไรก็ไปซื้อกาแฟจากที่อื่นและบอกว่าเป็นกาแฟจากไร่ตัวเอง แนวคิดเรื่องการขายกาแฟตามแหล่งปลูกยังเป็นแนวคิดที่ใหม่สำหรับปาปัวนิวกินี อย่างไรก็ตาม ความสูงของภูมิประเทศและดินอันอุดมสมบูรณ์ ทำให้ปาปัวนิวกินีมีศักยภาพในการปลูกกาแฟคุณภาพ ดังนั้นจึงมีความสนใจจากตลาดกาแฟชนิดพิเศษหลั่งไหลเข้ามาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ลองมองหากาแฟที่สืบย้อนที่มาได้ถึงไรกาแฟไร่หนึ่งหรือกลุ่มผู้ปลูกกลุ่มหนึ่งดู

 » โปรไฟล์รสชาติ «

กาแฟที่ยอดเยี่ยมจากปาปัวนิวกินี มักมีความมันเนยหวาน และซับซ้อน

» การคัดเกรด «

กาแฟที่ส่งออกจะคัดเกรดจากคุณภาพจาก AA, A, X, PSC ไปจนถึง Y โดยสามเกรดแรกนัน จะเป็นกาแฟจากไร่ขนาดใหญ่ และสองเกรดหลังจะเป็นกาแฟจากเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเกรด PSC นั้นหมายถึง การแฟเกรดพรีเมื่ยมจากเกษตรกรรายย่อย (PremiumSmallholder Coffee)

» พื้นที่ปลูกกาแฟ «

ประชากร : 7,060,000 คน
จำนวนกระสอบขนาด 60 กก.
ในปี 2013 : 1,000,000 กระสอบ

กาแฟส่วนใหญ่ของป่าป้านิวกินีปลูกบนพื้นที่สูง ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตกาแฟคุณภาพในอนาคต แต่ก็มีกาแฟจำนวนหนึ่งที่ปลูกนอกพื้นที่สูงเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

EASTERN HIGHLANDS
พื้นที่สูงฝั่งตะวันออกนอยู่บนเทือกเขาที่ทอดยาวตัดผ่านตลอดทางตะวันออกของประเทศ

ความสูง : 400-1,900 เมตร 
ฤดูเก็บเกี่ยว : เมษายน-กันยายน
สายพันธุ์ : Bourbon, Typica, Arusha

WESTERN HIGHLANDS
พื้นทีสูงฝั่งตะวันตกเป็นอีกพื้นที่ปลูกกาแฟหลักของประเทศ โดยกาแฟที่ปลูกในพื้นที่นี้จะปลูกกันรอบ ๆ เมืองหลักของพื้นที่คือเมือง Mount Hagen ที่ตั้งชื่อตามภูเขาไฟเก่าแก่ที่ดับไปแล้ว และกาแฟที่ปลูกได้มักจะนำไปแปรกันที่ Goroka ดังนั้นการสืบย้อนแหล่งปลูกอาจทำได้ค่อนข้างยาก ทั้งความสูงและดินอันอุดมสมบูรณทำให้คุณภาพกาแฟ
ของที่นี่น่าตื่นตาตื่นใจมาก

ความสูง : 1,000-1,800 เมตร
ฤดูเก็บเกี่ยว : เมษายน-กันยายน
สายพันธุ์ : Bourbon, Typica, Arusha

SIMBU PROVINCE
Simbu (ชื่ออย่างเป็นทางการเขียนว่า Chimbu) เป็นพื้นที่ปลูกกาแฟใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ แต่ผลผลิตของมันนั้นน้อยกว่าพื้นที่ทั้งสูงทางตะวันออกและตะวันตกมาก ชื่อของมันได้มาจากภาษาท้องถิ่นคำว่า ‘Sipuuuu’ ซึ่งหมายถึงขอบคุณ กาแฟส่วนใหญ่ของที่นี้มาจากสวนกาแฟตามบ้านของเกษตรกรรายย่อย ประชากรกวา 90% นั้นมีส่วนในอุตสาหกรรมกาแฟไม่มากก็น้อย และกาแฟก็เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดเดียวของหลาย ๆ ชีวิตที่นี่

ความสูง : 1,300-1,900 เมตร 
ฤดูเก็บเกี่ยว : เมษายน-กันยายน
สายพันธุ์ : Bourbon, Typica, Arusha

ที่มา : หนังสือ THE WORLD ATLAS OF COFEE BY JAMES HOFFMANN

Please follow and like us:
error0
By Panbeans
MENU