Blog

Blog

กาแฟ สหรัฐอเมริกา : ฮาวาย (HAWAII COFFEE)

18th December 2017 By

กาแฟ สหรัฐอเมริกา : ฮาวาย (HAWAII COFFEE) ปกติแล้วจะมีความเปรี้ยวน้อยและมีบอดี้พอสมควร ดื่มง่ายแต่มักจจะไม่ค่อยมีความซับซ้อนหรือรสผลไม้ ที่มีชื่อเสียงคือกาแฟ KONA

MENU