กาแฟ แซมเบีย (ZAMBIA COFFEE)

Blog

กาแฟ แซมเบีย (ZAMBIA COFFEE)

แซมเบียถูกอุตสากรรมกาแฟชนิดพิเศษมองข้ามเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ทว่านี่อาจเป็นปัญหาไก่กับไข่ที่แก้กันไม่ตก เพราะความสนใจจากผู้ซื้อกาแฟชนิดพิเศษที่มีน้อยนั้นทำให้มีการลงทุนเพื่อเพิ่มคุณภาพน้อยและเมื่อมีการลงทุนเพื่อเพิ่มคุณภาพน้อยก็ทำให้ผู้ซื้กาแฟชนิดพิเศษสนใจน้อย

มิชชันนารีได้นำเอาเมล็ดกาแฟสายพันธุ์เบอร์บอนจากแทนซาเนียและเคนย่าเข้าไปยังแซมเบียในช่วงยุค 1950s อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมกรรมกาแฟไม่ได้เริ่มอย่างจริงจังจนกระทั่งปลายยุค 1970s ไปจนถึงต้นยุค 1980s ด้วยความช่วยเหลือจากธนาคารโลก (world Bank) ทว่าปัญหาด้านศัตรูพืชและโรคพืช ก็ทำให้ผู้ปลูกกาแฟหันไปปลูกสายพันธุ์คาติมอร์ลูกผสม ซึ่งไม่อร่อยเท่าเบอร์บอน อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้เป็นปัญหาเพียงชั่วคราวและรัฐบาลก็กลับไปแนะนำให้ปลูกเบอร์บอนเหมือนเดิม แต่ก็ยังมีการปลูกคาติมอร์เหลืออยู่ค่อนข้างเยอะ

การส่งออกกาแฟแซมเบียพุ่งแตะจุดสูงสุดในฤดูกาล ผลิตปี 2005/2006 ด้วยกาแฟปริมาณ 6,500 ตัน แต่มันก็ถดถอยลงอยางชัดเจนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เนื่องจากราคากาแฟตกต่ำและความขาดแคลนเงินทุนระยะยาว นอกจากนี้ผู้ผลิตกาแฟรายใหญที่สุดในประเทศได้ปิดตัวลงในปี 2008 หลังจากผิดนัดชำระหนี้ โดยในตอนที่บรษัท Northern Coffee Corp ปิดลง บริษัทเป็นผู้ผลิตกาแฟ 1/3 ของผลผลิต 6,000 ตัน ของประเทศเลยทีเดียว ในปี 2012 ผลผลิตกาแฟของแซมเบีย มีอยู่เพียง 300 ตัน เท่านั้น แม้ว่าในตอนนี้มันจะเริ่มฟื้นแล้วก็ตาม กาแฟส่วนใหญ่ของแซมเบียเป็นผลผลิตของไร่กาแฟขนาดใหญ่ แต่ก็มีการสงเสริมเกษตรกรรายย่อยอยู่บ้าง โดยไร่กาแฟขนาดใหญ่เหล่านี้ มักมีการจัดการทดีสามารถเข้าถึงอุปกรณ์สมัยใหม่ (เพราะอุตสาหกรรมกาแฟของแซมเบียเริ่มค่อนข้างช้า) และเป็นของต่างชาติในทางกลับกันเกษตรกรรายย่อยนั้นไม่สามารถเข้าถึงปุ๋ยและอุปกรณ์ และมักผลิตกาแฟที่มีคุณภาพไม่สูงนัก นอกจากนี้การเข้าถึงแหล่งน้ำและการแปรรูปที่ดีหลังการเก็บเกี่ยวได้ยากก็เป็นอุปสรรคแก่การผลิตกาฟที่สะอาดและหวาน

» การสืบค้นย้อนกลับ (TRACEABILITY) «

กาแฟที่ดีที่สุดของแซมเบีย มักมาจากไร่ขนาดใหญ่ ไร่เดียว แต่คุณต้องใช้ความพยายามในการค้นหามาก ผลผลิตในแซมเบียไม่เพียงแต่มีน้อยเท่านั้น แต่มันยังหากาแฟคุณภาพสูงยากอีกด้วย น่าเสียดายที่ประเทศนี้มีศักยภาพในการผลิตกาแฟคุณภาพเยี่ยมจากพันธุ์กาแฟที่มีอยู่และสภาพภูมิประเทศที่เอื้ออำนวย

 » โปรไฟล์รสชาติ «

กาแฟที่ยอดเยี่ยมจากแซมเบียนั้น จะมีความสดชื่นและกลิ่นดอกไม้ และมีความซับซ่อนของผลไม้ที่มีรสสะอาด แต่ค่อนข้างหายาก

 

» พื้นที่ปลูกกาแฟ «

ประชากร : 14,580,000 คน
จำนวนกระสอบขนาด 60 กก.
ในปี 2013 : 10,000 กระสอบ

พื้นที่ต่างๆ ในแซมเบียนั้น ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งปกติแล้วจะพูดถึงพื้นที่แค่ตอนไต้ ตอนกลาง จังหวัด Copperbelt และตอนเหนือ โดยกาแฟสวนใหญจะปลูกกันรอบๆ ทางตอนเหนือของ Muchinga Mountains (พื้นที่ที่ครอบคลุม Isoka, Nakonde และ Kasama) และรอบ ๆ เมือง Lusaka เมืองหลางของแซมเบีย

zambia-coffee-pant

ไม่กำหนดอย่างชัดเจน
พื้นที่ต่างๆ ในแซมเบียนั้น ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งปกติแล้วจะพูดถึงพื้นที่แค่ตอนไต้ ตอนกลาง จังหวัด Copperbelt และตอนเหนือ โดยกาแฟสวนใหญจะปลูกกันรอบๆ ทางตอนเหนือของ Muchinga Mountains (พื้นที่ที่ครอบคลุม Isoka, Nakonde และ Kasama) และรอบ ๆ เมือง Lusaka เมืองหลางของแซมเบีย

ความสูง : 900-2000 เมตร 
ฤดูเก็บเกี่ยว : เมษายน – กันยายน
สายพันธุ์ : Bourbon, Catimor

ที่มา : หนังสือ THE WORLD ATLAS OF COFEE BY JAMES HOFFMANN

Please follow and like us:
error0
By Panbeans
MENU